Түгээмэл асуулт хариулт

Тухайн жирэмсэн эх иргэний үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд төрөхөөр очихдоо яах вэ?

Оршин  суугаа  хорооноос  тодорхойлолт  авах 

Жирэмсэн болсноо хэрхэн эрт мэдэх вэ ?

Жирэмснийг  эрт  хугацаанд  нь  мэдэх  хэд хэдэн  арга байдаг. Жирэмсэн  болсон  үед  үүсдэг  даавар  жирэмсний  эрт  үед шээсэнд  илэрдэг. Энэхүү  дааврыг  мэдэрдэг  индикатор буюу  хүмүүсийн  дунд  "Жирэмсний  тест" хэмээн нэршсэн  мэдрэгчээр  гэрийн  нөхцөлд жирэмсэн  эсэхээ эрт  тодорхойлж  болно. Энэ шинжилгээ 95 хувийн магадлалтай. Эмч  үтрээний  үзлэг  хийж  тогтооно. /8 долоо хоногтойгоос  хойш  үзүүлэхэд  100 хувийн магадлалтай/ Чанд  авиан  шинжилгээгээр  найдвартай  оношилно.

Эмэгтэйчүүдийн тасагт хэвтэж эмчлүүлэхийн тулд ямар шинжилгээ бүрдүүлэх вэ?

Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээмазокДОХсериологи,биохими г.м шинжилгээнүүдийг өгөх шаардлагатай.