МЭБН-ийн Санхүүгийн багийн ажлын хэсгийн мэдээлэл
Монголын эх баригчдын нийгэмлэг, Санте сюд төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор эх баригч нарын татварын тайлангийн нэгтгэлийг хийн санхүүгийн мэдээллийг МЭБН-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд танилцуулж  ажиллав. Эх баригч нарын санхүүгийн боловсролд Төслийн багийн багш Шароллота багш үнэтэй зөвөлгөө өглөө. Монголын эх баригч нарын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс дансны мэдээллийг шилэн дансанд төвлөрүүлэн гишүүдэд мэдээлэх боллоо.
 
НИЙТЭЛСЭН: 2017-12-20 11:40:01