Осгож, хөлдөх аюулаас эрүүл мэндээ хамгаалахыг зөвлөж байна